top of page

לימוד טריקים

לימודי טריקים זה שלב מהנה לכם ולכלב שלכם!

בטריקים אנחנו נבנה קשר חזק עם הכלב עם הרבה משחקים, אוכל והמון סבלנות!

טריקים

בופי פותח דלת לחברים

בופי עוזר לי עם הכביסה

בופי הולך לישון

בוף פותח דלת

בוף טריקים

bottom of page