top of page
אילופים + טריקים

אילופים + טריקים

"בולה בולה איפה את? " בולה הג'קית השדה הגיעה לאילוף פנסיון מתקדם. הכניסה המון אנרגיה לפנסיון, ועבדה מהמם!❤️ העכברית הזו כבר חסרה לנו כאן בין הרגליים😂

בוני המלטז

ג'ין האוסטרלית

לוסי ואדם מראים תוצאות אחרי שיעורי אילוף

בופי פותח דלת לחברים

בופי הולך לישון

בופי עוזר לי עם הכביסה

בולדוג צרפתי (משמעת)

בוף פותח דלת

בוף טריקים

דוברמן - משמעת

פוקס טרייר - משמעת

ספרינגר ספנייל -משמעת

bottom of page