top of page
ללא שם.png
גורים.png

פאפי לנד

מה זה פאפי לנד?

כולם יודעים שגור זו עבודה, עבודה קשה ולפעמים מייאשת למרות שהם כל כך חמודים.

בפאפילנד אנחנו נלמד אתכם איך לעבוד עם הגור כך שהחיים שלכם יהיו הרבה יותר קלים ופשוטים :)

מה אתם מרוויחים מהקורס?

נבין איך לבנות עם הגור תקשורת טובה איתנו ועם כלבים אחרים.

נלמד איך לגמול את הגור מצרכים בבית ואיך לבנות סדר יום נכון.

נלמד איך לפרוק את האנרגייות של הגור בצורה הכי טובה.

הגור יחשף לכלבים אחרים וילמד תקשורת טובה.

נלמד איך להפסיק את הנשכנות הגורית.

נלמד את הגור פקודות בסיסיות ליד גירויים ואפילו נלמד אותם כמה טריקים נחמדים :)

53086.png
bottom of page